led

L'ASSOCIACIÓ

JUNTA
2023
Daniel Blanch
PRESIDENT
Martí Buïl
VICEPRESIDENT
Lluís Carné
SECRETARI
Arnau Galí
TRESORER
Josep Maria Rebés
VOCAL
Montserrat Farràs
VOCAL
Carles Cervera
VOCAL
Joan Francesc
Escrihuela

VOCAL
2021- 2022
Daniel Blanch
PRESIDENT
Martí Buïl
VICEPRESIDENT
Josep Maria Rebés
SECRETARI
Arnau Galí
TRESORER
Kalina Macuta
VOCAL
Montserrat Farràs
VOCAL
Lluís Carné
VOCAL
2019-2021
Daniel Blanch
PRESIDENT
Samuel Castellanos
VICEPRESIDENT
Carles Feliu
SECRETARI
Josep Maria Rebés
TRESORER
Jaime del Blanco
VOCAL
Kalina Macuta
VOCAL
Arnau Galí
VOCAL
Martí Buïl
VOCAL
2015-2018
Daniel Blanch
PRESIDENT
Samuel Castellanos
VICEPRESIDENT
Carles Feliu
SECRETARI
Jaime del Blanco
TRESORER
Kalina Macuta
VOCAL
Marcos Cano
VOCAL
2010-2014
Joan Mas
PRESIDENT
Daniel Blanch
VICEPRESIDENT
Carles Feliu
SECRETARI
Jaime del Blanco
TRESORER
Kalina Macuta
VOCAL
Samuel Castellanos
VOCAL
SEGUEIX-NOS A