#067

Carlota Baldrís
(El Vendrell, 1958- )

Començà els estudis de música al Vendrell amb Magí Mercadé. Obtingué el títol de Grau Mitjà de piano al Conservatori de Tarragona, i els de Grau Superior de Solfeig, Composició i Instrumentació al Conservatori Superior Municipal de Barcelona amb Xavier Boliart i música electroacústica amb Albert Llanas. Ha estudiat piano amb Núria Delclòs, Àngel Soler, Albert Giménez Ateneille i Liliana Mafiotte i ha rebut classes magistrals de Monique Deschaussé. Ha treballat amb José Nieto (música de cinema), amb Jean Pierre Dupuy i Agustí Charles (música contemporània), amb Ros Marbà i Francesc Llongueres (direcció orquestral) i amb Manel Camp i Francesc Capella (curs de jazz), entre d’altres.

És professora de llenguatge musical i harmonia a l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell des de la seva fundació el 1986, i n’ha estat la directora del 1998 fins el 2010. Ha format part del jurat de diversos concursos de composició. Ha compost obres per a piano, música de cambra, orquestra, música coral, cantates, oratoris, música per a teatre, radio, televisió, ballet, música publicitària, electrònica, popular i música per a curtmetratges.VOLS CONÈIXER MILLOR L'ARTISTA?

Web de Carlota Baldrís


OBRES INTERPRETADES

El poder de l'ara, homenatge a Eckart Tolle, per a quartet de corda

Cabòries, per a violoncel i pianoSEGUEIX-NOS A