#134

Joan Baptista Pla
(1720- 1773)

Joan Baptista Pla Agustí fou un compositor i oboista nascut a Balaguer al voltant de l'any 1720 i mort a Stuttgart, Alemanya, el 1773. Seguint el costum de l'època, al llarg de la vida va anar adaptant el nom i el cognom en la llengua del país on residia, de tal manera que a Itàlia va ser conegut com Giovani Platt i Alemanya com Johan Platz.

Joan Baptista va néixer en una família de músics que van desenvolupar una intensa activitat en el període de finals del barroc. Les composicions que va compondre van ser principalment obres per a oboè, flauta i salteri. A partir de 1751, va treballar a les principals ciutats d'Europa, entre elles Pàdua, Stuttgart, Brussel·les, París, Venècia i Londres juntament amb el seu germà, Josep Pla i Agustí (1728-1762), que era músic de cambra. Junts interpretaven les seves pròpies obres tant a la cort del duc Carles Alexandre I de Württemberg, a Stuttgart, com a diferents sales de concerts a les seves gires. Després de la mort de Josep, Joan Baptista se'n va anar a viure Lisboa com a intèrpret d'oboè i fagot. El 1763, va arribar a tocar com a solista un concert seu d'oboè als Concert Spirituel de París. El seu Concert per a dues flautes o oboès, titulat "Concert favorit" és una de les obres més significatives del seu gènere en la història de la música.

Els germans Pla van deixar centenars de manuscrits que inclouen aproximadament 30 sonates per a trio i alguns concerts per a flauta i cordes. Un altre germà seu, Manuel Pla, va ser violinista i clavicembalista a la cort de Madrid.

Joan Baptista va morir a Stuttgart, on va ser enterrat amb els màxims honors
OBRES INTERPRETADES

Trio Sonata en re menorSEGUEIX-NOS A