#011

Robert Gerhard
(Valls, 1896- Cambridge, 1970)

La seva formació musical es va iniciar a Barcelona de la mà d'Enric Granados i Felip Pedrell. Després d'un primer període amb influències del postromanticisme alemany i de la música francesa, Gerhard es dedicà durant tres anys a aprofundir en la música de Bach, dels polifonistes espanyols i a reflexionar sobre el camí estètic que havia de seguir. El 1923 viatjà a Viena per estudiar amb Arnold Schönberg. El 1929 tornà a Barcelona i va iniciar un període de composició que va seguir la tècnica dodecafònica assimilada, fet que suposà la primera introducció del dodecafonisme a la península. Durant el període abans de la Guerra Civil, Gerhard s'erigí com un gran dinamitzador de la vida musical barcelonina, culminant aquesta etapa amb l'organització el 1936 de l'important Festival de la S.I.M.C. i el Congrés Internacional de Musicologia. El compositor poc a poc prengué consciència de l'important paper que podia tenir l'element popular en la seva obra i va compondre obres que li obririen un nou camí pel que fa al tractament del folklore, utilitzant temes d'esperit popular sobre els quals va abocar tots els coneixements adquirits a Viena. El 1938, preveient el desenllaç de la Guerra Civil, Gerhard i la seva dona decidiren exiliar-se. El 1939 el compositor acceptà una beca d'investigació que li concedí el "Kings College" i es va instal·lar definitivament a Cambridge, ciutat on va residir la resta dels seus dies. Fidel al seu temperament d'explorador, com si d'un investigador científic es tractés, a principis de 1950, començà a combinar la tècnica serial amb temes de caràcter popular i en la darrera dècada de la seva vida, va assolir la maduresa artística consolidant un nou sistema que denominà camp serial total; un procediment combinatori de regulació d'altures i temps que va desenvolupar fins a arribar a un llenguatge de gran abstracció.

Gerhard és sens dubte un dels compositors catalans del segle XX amb més reconeixement internacional. Sempre va treballar amb llibertat i independència creativa. Fou un músic inquiet i creatiu que va reflexionar en tot moment com la seva música havia d'evolucionar per inserir-se en el context de l'art i del pensament de la seva època.VOLS CONÈIXER MILLOR L'ARTISTA?

Fons Robert Gerhard de l´Institut d´Estudis Vallencs

Fons Robert Gerhard de la Cambridge University Library

Colecció Robert Gerhardel Fons Joaquim Homs de la Biblioteca de Catalunya


OBRES INTERPRETADES

Fantasia per a guitarra

Dues cançons populars catalanes per a veu i piano

  La mort i la donzella

  El petit vailet

Trio amb piano núm. 1

Sonata per a violoncel i piano

La fulla i el núvol per a veu i piano

Madrigal a Sitges per a veu i piano

Quartet de corda núm. 2

Alegrias per a 2 pianos

Ariel, per a piano a 4 mansSEGUEIX-NOS A