#101

Francesc de Paula Sánchez Gavagnach
(Barcelona, 1845- 1918)

Per voluntat dels seus pares inicià la carrera de filologia però l’abandonà per estudiar música. El 1853 ingressà al Conservatori del Liceu on estudià composició amb Gabriel Balart.

La primera obra que estrenà fou “Minerva”. El 1865 inicià la composició de l’òpera “Rahabba”, amb llibret del seu pare. L’estrenà al Liceu el 1867 i fou ben rebuda pel públic.  Aquest fet l’animà a compondre dues òperes més, “Giuseppe” i “La Ghironde”. Posteriorment amplià estudis a París amb Daniel Auber (1869-71), però els esdeveniments de la Comuna l’obligaren a tornar a Barcelona, on el 1881 estrenà l’òpera “La cova dels orbs”. Fou professor de teoria musical i de conjunt del Conservatori del Liceu, que dirigí des del 1893. La seva obra està formada també per obres per a piano, cançons, música religiosa, una “Teoría de la música” (1888), un “Tratado de harmonia” (1899), en col·laboració amb Josep Ribera i Miró, i un “Tratado de Didáctica Musical”.
OBRES INTERPRETADES

Rimas de G. Bécquer (selecció)
Yo sé un himno gigante y estraño
Del salón en el ángulo oscuro
Cendal flotante de leve brumaSEGUEIX-NOS A