#088

Ezequiel Martín
(Barcelona, 1887- 1963)

Estudià música amb Carles G. Vidiella, Eusebi Bosch, Joan Salvat, Enric Monturiol, Joan Lamote de Grignon i Vicenç Maria Gibert entre d’altres. L’any 1911, Carles G. Vidiella el presentà com a deixeble seu a l’Associació Musical.

Professor de música i conferenciant reconegut, donà diferents cicles de conferencies en diversos centres. Destacaren els cicles que va fer al “Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona” des del 1912 al 1915, on explicà i interpretà les obres pianístiques des dels precursors de Bach fins els contemporanis de la seva època.

La seva obra musical està composta per quatre-cents arranjaments i harmonitzacions de cançons populars amb acompanyament de piano. Redactà un llibre de teoria musical adreçat al primer i segon curs. Publicà un llibre amb harmonitzacions per a cant i piano en tres volums amb el títol de “Nadalenques” i també fou autor de diverses cançons originals, entre elles el cicle “Del meu molí”. Harmonitzà cançons populars espanyoles per a Radio Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents formes d’expressió en el món de la cançó. Edità el 1959 sis llibrets amb harmonitzacions per a piano de danses populars de diferents zones de Catalunya. Utilitzà el pseudònim de “Wiliams Davis” per escriure nombroses peces de saló.

Com a musicòleg i gran coneixedor i especialista en música folklòrica redactà interesants articles. Fou crític musical en revistes i setmanaris com Il·lustració Catalana, “Hormiga de Oro”, “Diario del Comercio”, “El Eco”, El pla de Bages. Destacà seva aportació al Diccionari Enciclopèdic de la Música de l’any 1947, editat per Central Catalana de Publicacions. Realitzà un treball bibliogràfic del compositor Josep Martí Cristià de qui va ser gran amic i difusor de la seva obra.VOLS CONÈIXER MILLOR L'ARTISTA?

Partitures a Editorial Boileau


OBRES INTERPRETADES

Del meu molí (selecció), per a veu i piano

Tardor – L'avi Gep

Cant de primavera – La sega

Espera, per a veu i piano

Dubte, per a veu i pianoSEGUEIX-NOS A