#120

Agustí Grau
(Alforja, 1893- 1964)
OBRES INTERPRETADES

Faula, petita tragèdia imaginària entre dues mosteles, per a guitarraSEGUEIX-NOS A