led

AVÍS LEGAL


1. Introducció i dades de la companyia

El present text es constitueix com a l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat de ASSOCIACIÓ JOAN MANÉN (d'ara endavant “AJM”), entitat sense ànim de lucre amb domicili a CONSELL DE CENT 490 Àtic 1ª 08013 BARCELONA amb CIF G65444846 i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 44368.

2. Condicions generals d’ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc web www.elsteusclassics.com o d’altres pàgines web redireccionades a aquest Lloc web (d'ara endavant, conjuntament denominades, el Lloc web), així com dels perfils de Xarxes Socials de titularitat de AJM, estan subjectes al present Avís Legal i Condicions d'Ús del Lloc web.

3. Condicions Generals i la seva acceptació

Aquest Avís Legal i Condicions d'Ús del Lloc web (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'accés i la utilització del Lloc web així com, dels diferents perfils de Xarxes Socials titularitat de AJM, incloent els continguts, entenent per aquests els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, (d'ara endavant, "els Continguts") i els serveis (d'ara endavant, "els Serveis") que AJM posa a la disposició dels usuaris del Lloc web i de les Xarxes Socials.

L'accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, "l'Usuari") i comporta l'acceptació de les Condicions Generals en l'última versió publicada per AJM al Lloc web al moment en el qual l'Usuari accedeixi als mateixos, per la qual cosa si no està d'acord amb el contingut del mateix haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els Serveis i/o Continguts oferts per AJM.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc web i de les Xarxes Socials, se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l’Usuari.

4. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'accés als Continguts i a tots els Serveis oferts per AJM a través del seu Lloc web i perfils de Xarxes Socials de la seva titularitat, mitjançant els quals es posa a la disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per AJM. No obstant això, es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web i corresponents perfils de Xarxes Socials, dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.

5. Condicions d'accés i utilització dels Serveis

5.1. Accés

L'accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per AJM a través del Lloc web i les seves Xarxes Socials té generalment caràcter gratuït per als Usuaris.

5.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posades en el seu coneixement.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de AJM, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

5.2.1 de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de la legislació;

5.2.2 indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;

5.2.3 indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

5.2.4 incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;

5.2.5 indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

5.2.6 indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

5.2.7 sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

5.2.8 es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

5.2.9 violi els secrets empresarials de tercers;

5.2.10 sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

5.2.11 de qualsevol manera menyscabi el crèdit de AJM o de tercers;

5.2.12 infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

5.2.13 constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

5.2.14 incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics de AJM o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

5.2.15 provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei.

6. Enllaços

6.1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc web o als perfils de Xarxes Socials, de titularitat de AJM, es mostressin enllaços a altres pàgines web o perfils de tercers a Xarxes Socials, mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, AJM informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint AJM ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers a les quals es puguin establir enllaços per part de AJM.

En conseqüència, AJM no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web, Xarxa Social a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web o perfils de Xarxes Socials de titularitat de AJM, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web o perfils de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a AJM en l'adreça o en els emails de contacte que apareixen en les presents Condicions Generals a l'efecte que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

6.2. Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

AJM posa a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que AJM manté en diferents plataformes i, si escau, xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al Lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i si escau, xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de relació alguna entre AJM i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, i tampoc l'acceptació i aprovació per part de AJM dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas AJM compartirà amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en les presents Condicions Generals, així com en la Política de Privadesa del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint AJM en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control de AJM. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per AJM, per la qual cosa aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que AJM no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l'Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

6.3. Enllaços en altres pàgines web amb destinació al lloc web

AJM no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web així com a Xarxes Socials que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web o perfils de Xarxes Socials gestionats per AJM. Per tant, AJM no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web o Xarxa Social que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web o perfil de AJM a qualssevol Xarxes Socials, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

AJM no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web o els seus perfils en Xarxes Socials des d'aquelles pàgines o perfils de tercers que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web o perfils en Xarxes Socials que dirigeixin a AJM, sempre que compleixin amb les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un browser sobre les seccions del Lloc web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc web ni els Continguts i/o Serveis publicats en el mateix ni en els perfils de Xarxes Socials de AJM; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc web o els perfils que AJM pogués gestionar a les Xarxes Socials i/o, en particular, declarar o donar a entendre que AJM ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web o perfil a la corresponent Xarxa Social en la qual s'estableix aquest enllaç; d) la pàgina web o perfil en la qual s'estableixi l'enllaç al Lloc web o als perfils de AJM a Xarxes Socials no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal, i) el titular de la pàgina web o perfil en una Xarxa Social en la qual s'estableixi l'enllaç al Lloc web o als corresponents perfils en Xarxes Socials de AJM no podrà lucrar-se ni directa ni indirectament per la inclusió d'enllaç/s al Lloc web o Xarxa Social.

7. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut de les presents condicions generals o de la llei aplicable en relació amb la utilització dels serveis i l’accés als continguts.

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

8.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels Serveis

8.1.1. Disponibilitat i continuïtat

AJM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web, de les Xarxes Socials i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, AJM advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web, o dels seus perfils en Xarxes Socials i dels Serveis. AJM tampoc garanteix la utilitat del Lloc web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

9. Responsabilitats i garanties

AJM no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d'absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials així com de les publicacions dels usuaris realitzades en els mateixos ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través dels mateixos.

En conseqüència, AJM no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts posats a la disposició dels Usuaris; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc web, Xarxes Socials o al servidor que els subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i Xarxes Socials i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin al mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web o Xarxes Socials; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el prestador estableix al Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web o Xarxes Socials.

No obstant, AJM declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc web i els Continguts i Serveis oferts a través del mateix, i a les corresponents Xarxes Socials, per reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats per AJM.

AJM no garanteix la licitat, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web o dels corresponents perfils que gestioni a Xarxes Socials. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a AJM, en l'adreça de correu electrònic associacio@joanmanen.cat perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

AJM no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc web, o als seus perfils a Xarxes Socials, provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes a altres plataformes o Xarxes Socials a les quals s'enllaci des del Lloc web. El prestador no assumirà responsabilitat respecte a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions. 

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i els diferents elements que s'integren en aquest així com als perfils de Xarxes Socials gestionats per AJM, tals com a bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d'obres audiovisuals, dissenys gràfics o altres qualssevol, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals AJM és titular exclusiu o cessionari amb l'abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l'Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc web, ni sobre els corresponents perfils a Xarxes Socials de AJM, ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l'Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc web o dels Continguts i/o Serveis de AJM, excepte en els casos en què estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de AJM.

L'Usuari podrà visualitzar els Continguts disponibles a través del Lloc web, o als seus perfils de Xarxes Socials per al seu exclusiu ús personal i privat als seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per AJM per restringir actes que no tinguin l'autorització de AJM o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials. L'Usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, i corresponents perfils en Xarxes Socials, ja siguin de titularitat de AJM o de tercers.

11. Política de privadesa

11.1. Informació sobre el responsable del tractament

Denominació: ASSOCIACIÓ JOAN MANÉN

Domicili social: INDÚSTRIA 140 5È 2ª 08025 08025 Barcelona

C.I.F.: G65444846

Manera de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: per contactar amb el Delegat de Protecció de dades de AJM, l'Usuari podrà dirigir-se a l'adreça indicada al present apartat o al correu electrònic associacio@joanmanen.cat. Amb la referència (Ref.: Protecció de Dades).

11.2. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal al Lloc web

Generalment, les persones que facin ús del Lloc web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als Serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. AJM garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons l'establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En aquest sentit, s'informa als Usuaris que les dades que pogués enviar a AJM seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds així com, si hagués consentit, enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics sobre continguts i productes de AJM, així com de terceres empreses patrocinadores i/o col·laboradores.

En cas que hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials AJM informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics.

11.3. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l'ús de Xarxes Socials

Si l'Usuari es registrés als llocs web i mòbils de AJM amb el seu ID de Facebook, Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials, sempre que AJM posi a la disposició dels Usuaris aquesta opció, amb aquest registre l'Usuari atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquests termes, ha d'evitar registrar-se als llocs web i mòbils de AJM amb l’ID de Facebook o de Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials.

No obstant això, la recollida i l'ús de la informació que Facebook, Twitter i altres tercers recopilen sobre l'Usuari es regeix per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Així mateix, l'Usuari ha de considerar que qualsevol informació que publiqui o divulgui a través dels perfils a les Xarxes Socials que gestioni AJM passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que els Usuaris dels Llocs, i Mitjans Socials de AJM situats a qualsevol país del món i amb caràcter universal, podran accedir a la seva informació. En aquest sentit, els Usuaris hauran de tenir especial cura i diligència a l'hora de divulgar informació personal o qualsevol altre tipus d'informació en aquests Llocs.

A més, les dades dels Usuaris aportades i/o publicades a les Xarxes Socials que pogués gestionar AJM seran tractades per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre l'accés i navegació als Continguts i Serveis oferts per AJM a través d'aquestes Xarxes Socials (ii) permetre la participació en fòrums i enquestes d'opinió (iii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi AJM ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iv) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb AJM (v) per moderar els usos, que si escau faci, als Llocs, Aplicacions i Xarxes Socials, de AJM (vi) així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que hagués pogut publicar, així com si escau, la imatge i/o veu, podran ser comunicats a: (i) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari (ii) en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o en general a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

El fet de convertir-se en seguidor de les xarxes socials que pogués gestionar AJM implica l'acceptació de la present Política de Privadesa i això, sense perjudici de les polítiques, condicions o bases de concursos que en cada cas particular poguessin regular el seu ús i que seran degudament comunicades per AJM.

11.4. Mesures de seguretat

AJM li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, considerant l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. AJM contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

11.5. Terminis de conservació de les dades

Amb caràcter general, AJM conservarà la informació personal dels Usuaris durant el període necessari per complir les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa, tret que la llei estableixi o permeti un període major.

Les dades dels usuaris del Lloc web seran conservades per AJM, mentre estiguin donats d'alta i, una vegada sol·licitada la baixa, es conservaran per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament fins al termini de prescripció d'aquestes, moment en el qual els titulars del Lloc web procediran a la seva supressió.

La informació aportada a AJM, a través dels diferents perfils que poguessin estar oberts a Xarxes Socials, les dades, imatges i qualssevol continguts que pogués publicar en els mateixos seran conservats en aquests perfils de AJM mentre l'Usuari no sol·liciti la retirada o eliminació dels mateixos a través de les eines posades a disposició per a tal efecte per cadascuna de les Xarxes Socials.

Les dades de caràcter personal que l'Usuari pogués haver aportat participació en els concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi AJM, així com per al lliurament de possibles premis, seran conservats igualment fins al termini de prescripció per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, moment en el qual AJM procedirà a la seva supressió.

No obstant, si l'Usuari en virtut de la seva participació hagués cedit els corresponents drets d'explotació a AJM, li informem que en relació amb els drets de propietat intel·lectual, segons l'establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual:

11.5.1 El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort.

11.5.2 Els drets d'explotació de les obres en col·laboració, compreses les obres cinematogràfiques i audiovisuals, duraran tota la vida dels coautores i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l'últim coautor supervivent.

11.5.3 La durada dels drets d'explotació reconeguts als productors de la primera fixació d'un enregistrament audiovisual serà de cinquanta anys, computats des del dia 1 de gener de l'any següent al de la seva realització. No obstant si, dins d'aquest període, l'enregistrament es divulga lícitament, els citats drets expiraran als cinquanta anys des de la divulgació, computats des del dia 1 de gener de l'any següent a la data en què aquesta es produeixi.

11.5.4 La durada dels drets d'explotació reconeguts als autors de meres fotografies té una durada de vint-i-cinc anys computats des del dia 1 de gener de l'any següent a la data de realització de la fotografia o reproducció.

11.5.5 En el cas de les composicions musicals amb lletra, els drets d'explotació duraran tota la vida de l'autor de la lletra i de l'autor de la composició musical i setanta anys des de la mort o declaració de defunció de l'últim supervivent, sempre que les seves contribucions fossin creades específicament per a la respectiva composició musical amb lletra.

Per tant, en cas que l'Usuari hagi cedit drets d'explotació d'obres o continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual, AJM podrà guardar aquella informació relativa a l'Usuari que permeti demostrar que és legítim cessionari dels drets d'explotació sobre aquestes obres o continguts, mentre les mateixes no passin a ser de domini públic, en virtut dels terminis anteriorment establerts o qualssevol d’altres establerts pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

11.6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat

Els Usuaris podran dirigir-se a AJM, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

Per aquest motiu, haurà de remetre's un escrit identificat amb la referència (Ref. Protecció de Dades) en el qual es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça: ASSOCIACIÓ JOAN MANEN c/ Indústria 140 5è 2ª 08025 Barcelona. O be remetent idèntica documentació a l’adreça: associacio@joanmanen.cat.

11.7. Veracitat, exactitud i actualització de les dades

Les dades que faciliti l'Usuari han de ser veraces, exactes, completes i actualitzades. En cas de produir-se alguna modificació i/o variació en alguna de les dades existents a la nostra base de dades, en particular, de les relatius a les persones de contacte, li preguem que posi en el nostre coneixement aquesta circumstància a fi de procedir a la seva actualització.

12. Legislació aplicable i fur

Les relacions establertes entre l'Usuari i AJM es regiran per la legislació espanyola. No obstant, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i AJM amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona,

SEGUEIX-NOS A